RGS Plus bij Rosmalen Dakbedekkingen

RGS Plus bij Rosmalen Dakbedekkingen

Bij Rosmalen Dakbedekkingen zetten wij in op innovatie en efficiëntie in al onze dakwerken en daarom maken wij gebruik van het RGS Plus-systeem. Resultaatgericht Samenwerken (RGS) Plus is een methode die verder gaat dan traditionele aanpakken in de bouwsector. Het is een integrale aanpak die niet alleen focust op het uitvoeren van dakwerken maar ook op het optimaliseren van het totale proces, van advies tot nazorg.

Wat is RGS Plus?

RGS Plus is een gestructureerde en resultaatgerichte manier van samenwerken waarbij verschillende disciplines en fasen van een bouwproject geïntegreerd worden. Het gaat verder dan de traditionele benadering door te streven naar langdurige samenwerking, kostenbeheersing en het behalen van optimale resultaten op het gebied van onderhoud en duurzaamheid.

Voordelen van RGS Plus bij Rosmalen Dakbedekkingen:

  • Integrale aanpak: RGS Plus integreert alle aspecten van dakwerken, van inspectie en advies tot uitvoering en nazorg. Hierdoor ontstaat er synergie tussen verschillende disciplines en fasen van het project.
  • Langdurige samenwerking: RGS Plus richt zich op langdurige samenwerkingen. Dit betekent dat wij niet alleen de huidige behoeften van onze klanten begrijpen, maar ook vooruitkijken naar toekomstige uitdagingen en behoeften op het gebied van dakwerken.
  • Kostenbeheersing: door het integreren van verschillende fasen en disciplines kunnen wij kosten beter beheersen. RGS Plus streeft naar een efficiënte uitvoering van dakwerken, waardoor onnodige kosten worden voorkomen.
  • Optimale resultaten: het uiteindelijke doel van RGS Plus is het behalen van optimale resultaten op het gebied van onderhoud en duurzaamheid. Door integrale samenwerking kunnen wij duurzame oplossingen bieden die de levensduur van daken verlengen en de impact op het milieu verminderen.

Onze aanpak met RGS Plus:

  • Inventarisatie en advies: wij beginnen met een grondige inventarisatie van de huidige staat van het dak en de specifieke behoeften van de klant. Op basis hiervan verstrekken wij advies op maat.
  • Efficiënte uitvoering: door alle aspecten van dakwerken te integreren, streven we naar een efficiënte uitvoering van het project. Dit omvat niet alleen de fysieke werkzaamheden maar ook planning en logistiek.
  • Nazorg en onderhoud: na de oplevering van het project zorgen wij voor nazorg en periodiek onderhoud. hierdoor blijven daken in optimale conditie en kunnen wij duurzaamheid waarborgen.

Kortom, RGS Plus is een geïntegreerde aanpak die bijdraagt aan de kwaliteit, duurzaamheid en kostenefficiëntie van al onze dakwerken bij Rosmalen Dakbedekkingen. Wil je meer weten over onze werkwijze met RGS Plus? Neem contact met ons op via info@rosmalengroep.nl of bel 024-6414412. Wij zijn graag je betrouwbare partner voor resultaatgerichte samenwerking in dakwerken.

Een greep uit
onze projecten

Rosmalen Dakbedekkingen is de dakspecialist binnen
Wessels Bouwgroep